Пили

ноември 16, 2014
Технологија за острење на пили

Пили кои може да бидат наострени и обработени во ФОЛМЕР-ТЕХНА со најсовремени CNC машини:

 • Видија (ТМ) пили и предрезачи;
 • HSS пили за метал;
 • HSS сегментни пили;
 • ПКД пили;
 • Лентести пили.

Техниките на острење на пилите ја потврдија лидерската позиција на острење во ФОЛМЕР-ТЕХНА. Со употребата на висококвалитетни емулзии и соодветни дијамантски и CBN брусеви при острење, даваме дополнителен придонес за висикоквалитетното острење на алатите.

HSS пили

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • wordpress slider
 • 7
11 22 33 44 55 66 77
jquery carousel by WOWSlider.com v8.0

Лентести пили

 • wordpress slider
 • 2
11 22
jquery carousel by WOWSlider.com v8.0

TM пили

 • 1
 • 2
 • wordpress slider
 • 4
11 22 33 44
jquery carousel by WOWSlider.com v8.0