Производство

ноември 8, 2014

Производство на нови алати

 

 • ТМ спирални глодала
 • Производство на менливи плочки и профили

 

Индивидуалните потреби се прилагодуваат според барањата и цртежите на купувачот.

Произведените глодала, менливи плочки и профили од тврд метал по барани димензии на купувачот се ажурираат во архивата на ФОЛМЕР-ТЕХНА за понатамошно острење на истите и изведба на нови без никакви отстапки во димензиите.

ТМ спирални глодала

 • 1
 • 2
 • 3
 • carousel jquery
 • 5
11 22 33 44 55
jquery carousel by WOWSlider.com v8.0

Плочки и профили

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • slider bootstrap
 • 6
11 22 33 44 55 66
jquery carousel by WOWSlider.com v8.0