Diamant

November 16, 2014
Servis për mprehje me teknologji moderne të veglave prej diamanti

Mprehja e veglave speciale (veglave prej diamanti) – mprehje, d.m.th. sevisimi komplet, balancimi i veglave prej diamanti të cilat përdoren gjatë përpunimit të drurit, metalit, kompensatës…

 • Mprehja e veglave prej diamanti PKD në industrinë e drurit
 • Mprehja e sharrave prej diamanti
 • Mprehja e paraprerësve prej diamanti
 • Mprehja e frezave spirale dhe të drejta prej diamanti
 • Mprehja e profileve prej diamanti
 • Mprehja e frezave prej diamanti për kanterim

Shfrytëzim i makinerive më bashkëkohore CNC për mprehje me procese krejtësisht automatike.
Mprehje dhe matje në vetë makinerinë ku të dhënat azhurnohen në arkivin e FOLMER – TEHNA –s për mprehje të mëtejshme të tyre.
Kontrolli i cilësisë nëpërmjet metrologjisë pa kontakt, sipas kërkesave të protokolleve matëse.
Edukimi i vazhdueshëm dhe trajnimi jashtë vendit për përdorimin e teknologjisë bashkëkohore gjatë mprehjes.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • slider bootstrap
 • 7
11 22 33 44 55 66 77
jquery carousel by WOWSlider.com v8.0