Sharra

nëntor 16, 2014
Teknologjia për mprehjen e sharrave

Sharra të cilat mund të mprehën dhe përpunohen në FOLMER – TEHNA me makineritë më moderne CNC:

 • Sharrat vidija (MF) dhe paraprerësit ;
 • Sharrat për metal HSS;
 • Sharra segmentale HSS;
 • Sharra PKD;
 • Sharra shirit.

Teknikat për mprehjen e sharrave e konfirmuan pozitën e liderit për mprehje të FOLMER – TEHNA-s. Me përdorimin e emulsioneve me cilësi të lartë dhe të grihësve prej diamanti dhe CBN për mprehje, japim një kontribut shtesë për mprehje me cilësi të lartë të veglave të punës.

HSS sharra

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • wordpress slider
 • 7
11 22 33 44 55 66 77
jquery carousel by WOWSlider.com v8.0

Sharra shirit

 • wordpress slider
 • 2
11 22
jquery carousel by WOWSlider.com v8.0

TM sharra

 • 1
 • 2
 • wordpress slider
 • 4
11 22 33 44
jquery carousel by WOWSlider.com v8.0